Foglalási szabályzat

A Hotel Romantik foglalási és lemondási feltételei
A foglalás és ajánlatkérés formája
Jelen foglalási, módosítási és lemondási feltételek kizárólag egyéni foglalásokra vonatkoznak. 3 vagy több szoba együttes foglalása csoportfoglalásnak minősül, melyre egyedi foglalási, módosítási és lemondási feltételek vonatkoznak.
A Hotel Romantik szálláshelyfoglalást kizárólag e-mailben, online foglalási rendszeren keresztül fogad el.
A vendégek kapcsolatfelvételének megkönnyítése érdekében kérjük keresse fel honlapunkat : www.hotelromantikhungary.com.
Kérjük, a foglalni szándékozó vendégeket, hogy a foglalás során kért minden adatot pontosan és értelemszerűen kitölteni szíveskedjenek, különös tekintettel az elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím és postázási cím) helyes megadására.
A foglalásban megadott adatok helyessége a vendég felelőssége. Amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, illetve e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás megerősítésére, a Hotel Romantik szálloda fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó igény is megszűnik.
Kérjük vendégeinket, hogy a szálláshellyel kapcsolatos bármilyen kérésüket a „Megjegyzés” rovatba írják be. Kérjük azon vendégeinket, akik gyermek(ek)kel érkeznek, hogy a gyermek(ek) életkorát helyesen válasszák ki.
Az e-mail útján történő foglalás esetén is kérjük a következő adatokat megadni: név, telefonszám, postacím, e-mail cím, foglalni kívánt szobák száma, a foglaló személlyel érkező vendégek adatai, száma, ellátás típus (panzió, all inclusive vagy VIP) Telefonon keresztül csak tájékoztatást tudunk adni. A telefonon történő foglalást minden esetben kérjük írásban megerősíteni, ennek hiányában a foglalás törlésre kerül.
A vendég a szállásfoglalásával elismeri, hogy a foglalási és lemondási feltételeket megismerte, és azokat elfogadja!
Ajánlatkérés esetén a Hotel Romantik szálloda az összeállított ajánlatot írásban küldi el a vendég részére, mely nem minősül visszaigazolásnak. Az ajánlat elfogadásának írásban történő megerősítése esetén, a foglalás visszaigazolásának elküldés után válik véglegessé.
________________________________________

Értéktárgyak, készpénz kezelése:
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy szállodánk semmilyen felelősséget nem vállal a szállodában eltűnt értéktárgyakért, készpénzért. Ajánljuk kedves Vendégeinknek, hogy értéktárgyaikat a recepción adják le megőrzésre.
________________________________________
Foglalófizetés
Jelen foglaló fizetési feltételek kizárólag egyéni foglalásokra vonatkoznak. Minimum 3 vagy több szoba együttes foglalása csoportfoglalásnak minősül, melyre egyedi foglaló fizetési feltételek vonatkoznak.
A foglaló fizetésének határidejét a visszaigazolás tartalmazza az alábbiak szerint:
Foglaló fizetése:
– amennyiben 60 naptári napnál rövidebb időintervallumon belül van a foglalás dátuma az érkezés dátumához képest, akkor a foglaló a foglalástól számított 5 naptári napon belül fizetendő a Romantik Kft. részére
– amennyiben 60 – 180 naptári nap közötti időintervallumon belül van a foglalás dátuma az érkezés dátumához képest, akkor a foglaló a foglalástól számított 15 naptári napon belül fizetendő a Romantik Kft. részére
– amennyiben 180 naptári napon kívül van a foglalás dátuma az érkezés dátumához képest, akkor a foglaló a foglalástól számított 30 naptári napon belül fizetendő a Romantik Kft. részére
Foglalót kizárólag készpénzben, banki átutalás, valamint SZÉP kártyával (az 5 munkanapos átfutási idő miatta bizonylat e-mailben való elküldésével) tudjuk elfogadni.

A foglalót banki átutalással az alábbi bankszámla számra kell befizetni:
Romantik Kft. 1142 Budapest Szőnyi út 46/B
OTP Bank Nyrt.
Bankszámla szám: 11794015-21445963-00000000
Nemzetközi bankszámlaszámunk/ IBAN: HU59 11763945-04051888-00000000
BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB
A foglalás teljesítéséről visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.
A foglalás kizárólag a kért foglaló határidőig történő beérkezése esetén válik érvényessé és véglegessé!
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a foglaló személy nevét a foglalási számot, valamint a telefonos elérhetőséget.
A foglalón túl fennmaradó összeg a helyszínen érkezéskor fizetendő!
________________________________________

1-2 szoba foglalása esetén:
Amennyiben az egyéni Vendég legkésőbb érkezés előtt 2 nappal írásban jelzi, hogy lemondja foglalását, a befizetett foglaló teljes összege a lemondást követő 6 hónapon belül, helyek függvényében felhasználható legalább ugyanolyan értékű foglalásnál vagy visszautalásra kerül.
Visszautalás esetén, a foglaló összegének bruttó 5%-a foglaló kezelési költségként felszámításra kerül, ezen költséggel csökkentett összeget utaljuk vissza a Vendégnek.
Amennyiben a vendég az érkezés előtt 2 napon belül nem jelzi írásban, hogy lemondja foglalását, akkor a szálloda a befizetett foglalót lelakottnak tekinti. A vendég által befizetett foglaló a szálloda tulajdonába kerül, a szálloda a befizetett foglalóért cserébe nem nyújt szolgáltatást.
3 vagy több szoba együttes foglalása esetén:
Amennyiben az egyéni Vendég legkésőbb érkezés előtt 14 nappal írásban jelzi, hogy lemondja foglalását, a befizetett foglaló teljes összege a lemondást követő 6 hónapon belül, helyek függvényében felhasználható legalább ugyanolyan értékű foglalásnál vagy visszautalásra kerül.
Visszautalás esetén, a foglaló összegének bruttó 5%-a foglaló kezelési költségként felszámításra kerül, ezen költséggel csökkentett összeget utaljuk vissza a Vendégnek.
Amennyiben a vendég az érkezés előtt 14 napon belül nem jelzi írásban, hogy lemondja foglalását, akkor a szálloda a befizetett foglalót lelakottnak tekinti. A vendég által befizetett foglaló a szálloda tulajdonába kerül, a szálloda a befizetett foglalóért cserébe nem nyújt szolgáltatást.
________________________________________
Közvetítők által értékesített foglalásokra vonatkozó feltételek
A Hotel Romantik szálláshelyeit értékesítő más fórumok közvetítésével (online szállásfoglaló portálok és utazási irodák) érkező vendégekre is a jelen foglalási és lemondási feltételek érvényesek.
Más értékesítési csatornákon található és a szálloda saját honlapján (www.hotelromantikhungary.com) található adatok különbözősége esetén minden esetben a szálloda saját honlapján található információk irányadóak. Ezek különbözőségéért, az ebből eredő esetleges károkért a szálloda semmilyen felelősséget nem vállal.
Felek az elszállásolási szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a békés rendezés nem vezetne eredményre, úgy felek a viták eldöntését jogi útra terelik. Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntésére, hatáskörtől függően, a helyileg illetékes bíróságjogos eljárni.
Budapest, 2017.10.01.

Romantik kft.